1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, proletaryanın büyük önderi Lenin'in "barış sorunu" üzerine kaleme aldığı makalesini okurlarımızla paylaşıyoruz.

Büyük bir ülkede henüz küçük bir azınlıktan ibaret olan işçi sınıfının buna rağmen geleceği temsil eden sınıf olduğunu marksist yöntemle ortaya koyan...

(15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle, TKİP Merkez Yayın Organı EKİM'in Ağustos 2016 tarihli 303. sayısının başyazısını güncelliğinden...

Modern Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda, bu devletin daha kuruluşundan itibaren toplumsal muhalefete ve sol siyasal güçlere karşı katliamcı...

15-16 Haziran yalnızca iki işçi kentinde toplu bir üretimi durdurma eylemi değil, toplu ve militan bir sokağa akıştır da. 100 bini aşkın işçinin her...

Haziran Direnişi, reformist solun üstesinden gelebilmenin, olağanüstü önemini bir kez daha bütün açıklığı ile ortaya koymuştur. Türkiye’de devrim...

(Haziran Direnişi üzerine Eylül ayında verilmiş bir konferansın kayıtlarıdır...)

Yeni tarihsel dönem

Partimizin girmiş bulunduğumuz yeni tarihsel...

Burjuvazinin her cepheden yönelttiği azgın saldırılara karşı durmanın özel bir önem taşıdığı verili koşullarda, ‘71 mirasının devrimci özüne uygun...

Yoldaş işçiler! 1 Mayıs geliyor, bütün ülkelerin işçilerinin sınıf-bilinçli bir hayata uyanışlarını, insanın insan üzerindeki her türlü zulüm ve...

Türkiye’de 1 Mayıs’ın apayrı bir önemi ve anlamı var. Türkiye’de 1 Mayıs’ın kendi kökeni var, kendi anlamı var, kendi niteliği var, kendi atmosferi...